jueves, 31 de marzo de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (01/04/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Convocatòria cos de Mestres 2010-2011. (Conselleria d'Educació) (CONCURS DE TRASLLATS) [Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions]

Cos de mestres (especialitat: Educació Primària) (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos docent de professors d'Ensenyança Secundària (Especialitat: Física i química) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos docent de professors tècnics de Formació Professional (Especialitat: Servicis a la comunitat) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Agents de la Policia Local (Rafal) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Tècnics d'Inserció Laboral (Burriana) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajudes en matèria d'artesania per a l'exercici 2011. Gastos corrents Obri termini

Ajudes en matèria d'artesania per a l'exercici 2011. Gastos d'inversió. Obri termini

Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV). Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

Servicio de Alertas Web Ministerio de Ciencia e Innovación


Estimado/a Efren,
se ha publicado la siguiente o siguientes convocatorias, que coinciden con los criterios de selección de
alguna de sus alertas creadas:

ALERTA : todo
    Boletín : Boletín Oficial del Estado
    Convocatoria : Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Si desea ver el detalle de está convocatoria pulse aqui.
Si desea dar de baja está alerta pulse aqui.


Si desea darse de baja del sistema de alertas pulse aqui.
Servicio de Atención a Usuarios web_micinn@fecyt.es

FIRA EXPERIMENTA

Fira Experimenta

Data: 3 d'Abril de 2011
hora de 09:00 a 15:00.
Lloc de realització: Jardí Botànic

Els concursants seleccionats en el VI Concurso d'Experiments i Demostracions de Física i Tecnologia podran exposar els seus treballs.

CARTELL

 
Cátedra de Divulgació de la Ciència
Universitat de València
Gabinet de Política Científica
C/ Amadeu de Savoia nº 4  2a planta
46010 València
Tel. 963395000
Fax. 963395008
http://www.uv.es/cdciencia
 
Vosté rep aquesta comunícació per estar subscrit al servei de notícies de la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Si no desitja rebre més comunicacions d'aquest tipus, envie un missatge a l'adreça cdciencia@uv.es

miércoles, 30 de marzo de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (31/03/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Contrapunt i fuga) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat definitiu

Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Interpretació) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat definitiu

Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Orquestra) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat definitiu

Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Violí) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat definitiu

Professors tècnics de Formació Professional per a atendre vacants o substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Operacions i Equipos de Elaboració de Productes Alimentaris) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat definitiu

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10 (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Subgrup A2, Sector Administració General, Convocatòria 4/10 (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Subgrup A2, Sector Administració General, Convocatòria 5/10, promoció interna. (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA) [Bases i obertura de termini]

Traductors intèrprets (francés i anglés) (Corts Generals: Congrés dels Diputats) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Traductors Intèrprets (anglés i francés) (Corts Generals: Congrés dels Diputats) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Director Executiu de l'Agència Comunitària de Control de la Pesca (Comissió) (PROCESSOS ESPECIALS) [Bases i obertura de termini]

Tècnics en ocupació i mercat de treball (Govern de les Illes Balears: Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA (d'estiu) per a la realització de cursos de Formació Tècnica o Específics del Pla de Formació Linguisticotècnica en Llengùes del professorat no universitari, per a professorat de centres públics i privats concertats dependents de la Generalitat. Obri termini

Destrucció, desballestament o inutilització de màquines recreatives i d'atzar. Nou

Sol·licitud d'expedició i renovació del carnet de conductor de taxi de les àrees de prestació conjunta d'Alacant i Castelló. Obri termini

Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV). Obri termini

Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària. Obri termini

Sol·licitud de proves per a l'obtenció del carnet de conductor de taxi de l'àrea de prestació conjunta de València (Agència de Mobilitat Metropolitana). Obri termini

Sol·licitud de proves per a l'obtenció del carnet de conductor de taxi en les àrees de prestació conjunta d'Alacant i Castelló així com la seua renovació (Agència de Mobilitat Metropolitana). Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana